Посольство України в Республіці Корея

, Київ 18:14

Тарифи консульського збору

Сплата за вчинені у консульському відділі Посольства України в Республіці Корея послуги здійснюється виключно на рахунок що відкрито у банку: 

Хана Банк за №773-910004-90832, що розташований за адресою: 217, Ітевон-ро, Йонгсан-гу, Сеул (біля готелю «Айпі бутік») (оплата здійснюється після подання необхідних документів до консульського відділу Посольства).

Документи на опрацювання у консульському відділі приймаються виключно у разі пред’явлення заявником оригіналу квитанції з банку про сплату необхідної суми на вищезазначений рахунок.

Звертаємо увагу громадян на те, що у консульському відділі Посольства України в Республіці Корея за здійснення консульських дій не приймаються готвікові кошти, банківські чеки, а також сплата, здійснена через Інтернет та поштою.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Державний секретар МЗС України

/підпис/     А.І.Заяць

12 квітня 2017 року

 ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Корея

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

150

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

40

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

50

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

180

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

250

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

120

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

300

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

250

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 
 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 
 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 
 

разової

65

 

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

2

3

Розгляд заяви про витребування документа

20

Видача витребуваного документа

60

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

90

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

60

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

2

Реєстрація шлюбу

120

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

130

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

60

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

120

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

80

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

50

100

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

70

100

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

70

є)

посвідчення заповітів

40

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

200

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

50

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

70

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

40

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

40

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

40

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

40

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

150

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

150

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

250

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

120

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

 

Згідно з п. 19 Положення про консульський збір України при вчиненні консульської дії в позаробочий час чи в терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості її вчинення в такому порядку.


Консульський відділ Посольства України в Республіці Корея
Керівник: Левицький Денис Євгенович
Другий секретар з консульських питань
Адреса: 21, Ітевон-ро 45-гіл, Йонгсан-гу, Сеул, Республіка Корея. Переглянути на мапі
Телефон: +822 790-56-96
Факс: +822 790-56-61
Ел. пошта: denys.levytskyi@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України:

Понеділок – п’ятниця:

9:30 - 12:30

14:30 - 15:30

(крім святкових та неробочих днів в Україні та Республіці Корея)

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок – п’ятниця:

  • прийом документів з 9-30 до 12-30;
  • видача документів з 14-30 до 15-30.

(крім святкових та неробочих днів в Україні та Республіці Корея)

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

Гаряча лінія Посольства України в Республіці Корея  (телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України): +8210-3035-6910

Примітки:

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться також в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.